"Vi kan inte förklara kärleken men vi kan känna dess kraft och olika uttryck"

Kärleksveckan är ett projekt som Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala i samarbete med SRV barn och ungdomsteamet i Motala kommun, genomför varje år. Vi upplever den som en manifestation för det Goda och en viktig del i det Förebyggande arbetet.

Kärleksveckan har, från att år 1998 omfatta en skola, utvecklats till vad man inom Motala kommun kallar en institution där enskilda personer, föreningar, företag, kyrkor, media, skolor, äldreomsorgen och Motala kommun på olika sätt deltar.

Kärleksveckan 2019

Kärleksveckan äger rum 30 mars - 7 april

Årets tema:

VILLKORSLÖS KÄRLEK -
en källa till livskraft

Du är bra som du är. Kärleken är lika stor som du. Du visar kärlek till mig, som jag visar kärlek till dig. Jag önskar att alla kunde vara vänner, som du och jag. Alla får vara som de är.Ingen ska känna sig utanför.

Viggo, klass 4, Fria Intermiliaskolan 2017