Kärleksveckan 2022 äger rum 26 mars till 3 april

Årets tema: ATT BYGGA BROAR

Så lyder inledningen till en sång av Sy Miller och Jill Jackson med svensk text av Karl-Gösta Lundgren. Sången har ett angeläget, djupt och tidlöst budskap som bland annat handlar om "ringarna på vattnet" när jag räcker ut handen.

Vi människor kan förmedla så mycket GOTT.
Vi är gåvor till varandra som tillsammans kan skapa HELANDE miljöer.
Vi kan bidra till att skapa en helande global miljö för framtiden.


Vi kan alla tillsammans göra Kärleksveckan till en fantastisk manifestation av bestående värde för oss alla och den kan dessutom bli en viktig del i FREDSARBETET inte bara här i Motala kommun.

Några citat:

"Människor är ensamma därför att de bygger murar istället för broar"
(Joseph Newton}
"Ett hjärta som väljer kärleken, börjar stråla av gränslös godhet"
(Broder Roger av Taize}

"Vill du bygga en bro mellan hjärtan som håller att färdas på - Kom då med!" (Birger Franzen}

Alla, barn, ungdomar och vuxna, företag, föreningar, kyrkor, media och myndigheter kan tillsammans göra Kärleksveckan till en fantastisk manifestation av bestående värde för alla invånare i Motala kommun. Var med Du också!

Inbjudan till planeringsmöte inför
Kärleksveckan 2022

Du/ni inbjuds till ide och upptaktsträff,
Onsdagen den 24 november kl. 17.00 - 18.30
Plats: Cafe Utsikten, Frälsningsarmens lokaler, Urban Hjärnes väg 6

Mötet inleds med en kort utvärdering av den nyss genomförda Kärleksveckan 2021 och därefter fokuserar vi på nästa års Kärleksvecka. Vi avslutar med förtäring och mingel.
OBS! Om du/ni inte kan närvara vid mötet men redan har ideer till aktiviteter nästa år, dela gärna med dig till ovanstående e-postadress eller telefonnummer.
Väl mött önskar:
Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala kommun
genom Violet och Thorvald Jangvik