Kärleksveckan 2021 äger rum 18 - 26 september

Årets tema: GIVANDETS GLÄDJE

Vi människor kan förmedla så mycket GOTT.
Vi är gåvor till varandra som tillsammans kan skapa HELANDE miljöer.
Vi kan bidra till att skapa en helande global miljö för framtiden.


Vi kan alla tillsammans göra Kärleksveckan till en fantastisk manifestation av bestående värde för oss alla och den kan dessutom bli en viktig del i FREDSARBETET inte bara här i Motala kommun.

Några citat:

"Många små saker som görs av många små människor kan fdrändra världens ansikte" {kinesiskt ordspråk)
"En enda medmänsklig gärning kan betyda allt" {Stefan Einhorn)
"För ett ensamt hjärta är VÄNLIGA ORD som ett vårregn" (okänd)

Alla, barn, ungdomar och vuxna, företag, föreningar, kyrkor, media och myndigheter kan tillsammans göra Kärleksveckan till en fantastisk manifestation av bestående värde för alla invånare i Motala kommun. Var med Du också!