Anmälan av bidrag/aktivitet till
Kärleksveckan 2019

Nu är anmälningstiden ute för aktiviteter till årets Kärleksvecka. Eventuella efteranmälningar skickas till anders.bjorkman@motala.se

Kärleksveckans program 2019

Hantering av personuppgifter

Kärleksveckan samlar in uppgifter för att kunna publicera ett program och annonser för olika aktiviteter.

Genom att fylla i anmälningsformuläret garanterar jag att jag har godkännande att lämna de personuppgifter jag lämnar i samband med att jag anmäler arrangemanget.

Jag är medveten om att Kärleksveckan sparar anmälan till dess arrangemangen har genomförts och att programmet därefter kommer att vara publicerat på Kärleksveckans hemsida kommande år.

Anmälningsformuläret i sig raderas när Kärleksveckan är genomförd.
För frågor kring personuppgiftshanteringen, kontakta info@karleksveckan.se