Samtliga aktiviteter till Kärleksveckan 2020 är nu anmälda och programmet är under framställning.

Hantering av personuppgifter

Kärleksveckan samlar in uppgifter för att kunna publicera ett program och annonser för olika aktiviteter.

Genom att fylla i anmälningsformuläret garanterar jag att jag har godkännande att lämna de personuppgifter jag lämnar i samband med att jag anmäler arrangemanget.

Jag är medveten om att Kärleksveckan sparar anmälan till dess arrangemangen har genomförts och att programmet därefter kommer att vara publicerat på Kärleksveckans hemsida kommande år.

Anmälningsformuläret i sig raderas när Kärleksveckan är genomförd.
För frågor kring personuppgiftshanteringen, kontakta info@karleksveckan.se