"Vi kan inte förklara kärleken men vi kan känna dess kraft och olika uttryck"

Kärleksveckan är ett projekt som Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala i samarbete med SRV barn och ungdomsteamet i Motala kommun, genomför varje år. Vi upplever den som en manifestation för det Goda och en viktig del i det Förebyggande arbetet.

Kärleksveckan har, från att år 1998 omfatta en skola, utvecklats till vad man inom Motala kommun kallar en institution där enskilda personer, föreningar, företag, kyrkor, media, skolor, äldreomsorgen och Motala kommun på olika sätt deltar.

Kärleksveckan 2017

20-årsjubileum