Kärleksveckan är ett projekt som Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala i samarbete med Motala kommun, genomför varje år. Vi upplever den som en manifestation för det Goda och en viktig del i det Förebyggande arbetet.

Kärleksveckan har, från att år 1998 omfatta en skola, utvecklats till vad man inom Motala kommun kallar en institution där enskilda personer, föreningar, företag, kyrkor, media, skolor, äldreomsorgen och Motala kommun på olika sätt deltar. Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala är en politiskt och religiöst obunden organisation.


Kärleksveckan 2023

har ägt rum mellan den 25 mars och den 2 april

Årets tema var: TILLSAMMANS

"Varma tankar om varann’ kan lära oss att se att världen kan förändras om var och en kan ge av omtanke och kärlek långt mera än idag. Då skulle livets värde i varje andetag ge jorden kärleksnäring åt alla och envar, där ingen ondska föddes och inga krig fanns kvar. Jag tror att vi är många som faktiskt tänker så och tankens kraft är större än vi ens kan förstå."

Thorvald Jangvik