Kontakt

Kärleksveckans e-post adress: info@karleksveckan.se

Kontaktpersoner:

Anders Björkman   0705 55 52 80
Violet och Thorvald Jangvik   0709 28 04 95
Anna Thörnqvist   0766 95 43 36

Ansvariga för upprättande av programblad och kalender på hemsidan:
Violet och Thorvald Jangvik, 0709 28 04 95

Väl mött önskar
Socialförvaltningens Förebyggande enhet för barn och ungdom
Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala kommun 
genom Violet och Thorvald Jangvik och Motala kommun