Kontakt

Kärleksveckans e-post adress: info@karleksveckan.se

Kontaktpersoner:

Anders Björkman info@karleksveckan.se 0702 09 51 95
Violet och Thorvald Jangvik   0709 28 04 95

Ansvariga för upprättande av programblad och kalender på hemsidan:
Violet och Thorvald Jangvik, 0141 - 21 84 26

Väl mött önskar
Socialförvaltningens Förebyggande enhet för barn och ungdom
Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala kommun 
genom Violet och Thorvald Jangvik